นโยบายการคืนสินค้า

การคืนสินค้า

 1. หลังจากลูกค้าได้รับสินค้า หากพบว่าสินค้าอยู่ในสภาพเสียหาย แตกหัก บรรจุภัณฑ์รั่วจนมีของเหลวไหลออกมา หรือทางเราส่งของให้ท่านไม่ตรงตามรายการสั่งซื้อ ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับเราได้ โดยลูกค้าต้องบันทึกวิดีโอขณะแกะหีบห่อไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันกับทางร้าน
 2. ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับสินค้าจากเรา กรุณาส่งสินค้าที่เกิดปัญหาของท่านกลับมาทางไปรษณีย์ เรายินดีที่จะให้ท่านแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน
 3. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทางร้านเอง เช่น ทางเราส่งของให้ท่านไม่ตรงตามรายการสั่งซื้อ หรือสินค้าเสียหายจากการขนส่ง
 4. สินค้าส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่ท่านได้รับจากเรา ดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น ส่งกลับมาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นจะถูกส่งกลับมาถึงในสภาพเดิม
 5. เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทางอีเมล์ sales@icpshops.com และระบุเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืน เมื่อเราได้รับคำร้องของท่าน เราจะติดต่อท่านผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านระบุหรือทางอีเมล์ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
 6. เราจะทำการคืนสินค้าหรือคืนเงินตามความต้องการของลูกค้า โดยการคืนเงินจะคืนผ่านช่องทางการชำระเงินเดิม
 7. เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้:
  • สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก ICPShops
  • ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการแกะ ฉีก เปิด หรือใช้แล้ว
  • สินค้าที่มีความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากการขนส่ง โดยเรายึดถือหลักฐานตามการบันทึกวิดีโอที่ลูกค้าได้บันทึกไว้ในขณะแกะหีบห่อเท่านั้น หากสินค้าเสียหายโดยกรณีอื่น ทางร้านไม่รับเปลี่ยนคืนหรือคืนเงิน
  • ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า

การยกเลิกการสั่งซื้อ และการคืนเงิน

 1. ลูกค้าสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการชำระเงินเสร็จสิ้น โดยเข้าไปที่หน้า บัญชีของฉัน > คำสั่งซื้อ และคลิก Cancel Request จะขึ้นช่องให้กรอกเหตุผลในการยกเลิก หลังจากกรอกแล้วให้กด Confirm Cancellation
 2. เมื่อคำขอยกเลิกการสั่งซื้อได้รับการอนุมัติ กระบวนการคืนเงินจะดำเนินขึ้นทันที โดยลูกค้าจะได้รับการคืนเงินผ่านช่องทางการชำระเงินเดิม