วิธีการชำระเงิน

คุณสามารถชำระเงินโดยผ่านวิธีการชำระเงิน ดังต่อไปนี้

ชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี:   บจก.วินเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น
ประเภทบัญชี:   ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี:   735-2-62070-4

สามารถสแกน QR Code นี้
ใส่จำนวนเงินเพื่อโอนได้ทันที
(คลิกภาพเพื่อขยาย)

แจ้งชำระเงิน

*แจ้งชำระเงินเฉพาะการชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น